Stetmar

STeTMaR - Usługi Sprzętowe Łukasz Mazur|Z pasji do budownictwa|TEL : 784-086-348|TEL : 539-991-070

STeTMaR - Usługi Sprzętowe Łukasz Mazur|Z pasji do budownictwa|TEL : 784-086-348|TEL : 539-991-070

7240
 

Roboty ziemne

 

Specjalizujemy się w robotach ziemnych. Świadczymy usługi koparką kołową na terenie Szczecina i okolic polegające na wykonywaniu: wykopów, nasypów, niwelacji terenów, wymian gruntów, wykopów pod sieci instalacyjne, przegłębień pod fundamentami, zasypek fundamentów, podbudów pod posadzkami, platform piaskowych z wykorzystaniem geosyntetyków. Dokonujemy wytyczeń oraz pomiarów rzędnych terenów.

 
7108
 

Roboty drogowe

 

Za swoją mocną stronę uznajemy roboty drogowe. Wykonujemy zagospodarowania terenów. Przygotowujemy tereny pod nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej, płyt ażurowych, płyt drogowych, geokrat. Wykonujemy drogi tymczasowe na budowach oraz drogi dojazdowe do posesji. Na stałe współpracujemy z ekipami brukarskimi, które zapewniają wykonywanie nawierzchni utwardzonych w najwyższej jakości.

 
7238
 

Roboty usługowe

 

Wykonujemy rozbiórki istniejących nawierzchni utwardzonych i niewielkich obiektów kubaturowych. W ramach wykonywanych zleceń zapewniamy usługi transportowe, zaopatrzenie w materiały budowlane, geosyntetyki, kruszywa naturalne, kruszywa uzyskane w procesie recyklingu. Zapewniamy dostawę prądu na budowie poprzez wynajem agregatu prądotwórczego.

 
JESTEŚ DEWELOPEREM
lub
GENERALNYM WYKONAWCĄ?

Zrealizujemy na Twojej budowie:

 • Wykopy wąskoprzestrzenne
 • Wykopy szerokoprzestrzenne
 • Wykopy pod sieci instalacyjne i przyłącza
 • Nasypy ziemne z zagęszczeniem
 • Niwelację terenu
 • Wymianę gruntu
 • Zagospodarowanie terenu
 • Przygotowanie terenu pod nawierzchnie
  utwardzone z kostki brukowej, płyt ażurowych, płyt drogowych itp.
 • Przygotowanie terenu pod budowy obiektów kubaturowych
 • Wykonanie dróg tymczasowych
 • Rozbiórki obiektów kubaturowych
 • Rozbiórki nawierzchni utwardzonych

Potrzebujesz koparki na parę godzin? Zadzwoń! Dogadamy się.
Zabrakło prądu na budowie? Potrzebujesz agregatu prądotwórczego?
Wynajmiemy Ci go.

JESTEŚ
PRYWATNYM
INWESTOREM?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji o każdej porze dnia i nocy w zakresie:

 • Wynajem koparki kołowej 16 t z obsługą
 • Wynajem agregatu prądotwórczego
 • Kompleksowe wykonanie robót ziemnych
  pod ławy i stopy findamentowe domku jednorodzinnego / wielorodzinnego
 • Kompleksowe wykonanie robót ziemnych
  pod płytę fundamentową domku jednorodzinnego / wielorodzinnego
 • Zasypek fundamentów i komór podposadzkowych
 • Przemieszczenia mas ziemnych
 • Niwelacji terenu
 • Wymiany gruntu
 • Zagospodarowania terenu
 • Przygotowania terenu pod nawierzchnie utwardzone
  z kostki brukowej, płyt ażurowych, płyt drogowych itp.
 • Wykonania dróg dojazdowych do posesji
 • Wykonania wykopów pod sieci instalacyjne i przyłącza
 • Drobnych rozbiórek

Dostępność:

Jesteśmy dyspozycyjni
o każdej porze dnia.

BHP:

Ponad wszystko stawiamy bezpieczeństwo
na naszych budowach.

Jakość:

Świadczymy usługi fachowo
i rzetelnie.

Doświadczenie:

Posiadamy jedenastoletnie doświadczenie
w branży budowlanej w robotach ziemnych.

Nadzór:

Zapewniamy nadzór kierownika z uprawnieniami
konstrukcyjno – budowlanymi bez ograniczeń.

Kosztorysy:

Przygotowujemy kalkulacje
kosztów budów.
 
Lat doświadczenia11
Litrów paliwa197000
Wykonanych wykopów376
Metrów sześciennych940000